• Усмивки

    Из живота на психолозите, психиатрите и техните пациенти

    Колко нарцистични пациенти са необходими, за да сменят електрическа крушка? Само един. Трябва да държи крушката и да чака целият свят да се завърти около него. Колко бордърлайн пациенти са необходими, за да сменят електрическа крушка? Само един. За да се самоубие, ако не му я смениш. Колко обсесивно-компулсивни пациенти…