• Приложна психология

    Как да станеш господар на себе си

    Ако погледнете през рамо, ще забележите един неизменен спътник. По липса на по-подходящо название го наречете „собствената ви смърт“. Можете да изпитвате страх пред този посетител или да го използувате за лична облага. Изборът зависи от вас. Тъй като смъртта е безкрайна перспектива, а животът — главоломно кратък, задайте си…