• Стихотворения

    Осъзнаване

    Ставам сутринта. Излизам от къщи. На тротоара има яма. Не я виждам и падам в нея. На следващия ден излизам от къщи, забравям, че на тротоара има яма и отново падам в нея. На третия ден излизам от къщи и опитвам да си спомня, че има яма на тротоара. Въпреки…