• Психоанализа - Социална психология

    Ерих Фром: Изборът да имаш или да бъдеш

    Ерих Фром (1900-1980) е един от най-блестящите мислители на XX век в областта на психологията, философията и социалните науки. Роден е в Германия, следвал е в университетите в Хайделберг, в Мюнхен и в Института по психоанализа в Берлин. След като напуска Германия през 1932 година, чете лекции в Мексико, където…

  • Психоанализа

    Любовта – отговорът на проблема за човешкото съществуване

    Ерих Фром (1900-1980) е един от най-големите мислители на XX век в областта на психологията, философията и социалните науки. Опирайки се на идеите на психоанализата, екзистенциализма и марксизма, той се стреми да разреши основните противоречия на човешкото съществуване. Изход от кризата на съвременната цивилизация той вижда в създаването на “здраво…