• Приказки за душата

    Човек трябва да търси със сърцето

    …Той се засмя, пипна въжето, завъртя чекръка. И чекръкът изстена, както стене стар ветропоказател, след като вятърът дълго е спал. – Чуваш ли – рече малкият принц, – ние събуждаме кладенеца и той пее… Не исках малкият принц да се изморява: – Остави аз да въртя – казах му, –…