Етикет: Вадим Зеланд

Фрейлинг – що е то?

Фрейлингът е чаровна технология на човешките отношения. Искате ли да оказвате влияние върху хората, за да постигнете успехи? Това е най-неефикасният и твърде съмнителен начин. Не е нужно да прилагате натиск върху околния свят. Ще се убедите, че светът върви насреща ви с отворени обятия. Хората ще почувстват необяснима симпатия към вас.

Откажете се от намерението да получите, заменете го с намерението да дадете и ще получите онова, от което сте се отказали.

Свикнали сме да измерваме успехите в живота си, от една страна, с равнището на постиженията си, а от друга – с обема на натрупалите се проблеми. Транссърфингът ни помага не да се борим с проблемите и дори не толкова да ги решаваме, колкото да не се сблъскваме с тях. Целите се постигат пак по нетривиален начин – с помощта на външното намерение. Така или иначе, проблемите и постиженията, се раждат в отношенията с хората, било то лични или делови.

Какво движи хората? Вътрешното намерение. Така че използвайте намерението им, вместо да използвате своето. Откажете се от своето и позволете на външното намерение да пусне механизма на вътрешното намерение на другите. За да получи желаното от външния свят, на външното намерение му е достатъчно да помръдне малкия си пръст, защото то самото нищо не желае и не прави, а позволява да работи вътрешното, настроено към света. Използвайте вътрешното намерение на хората за постигане на своите цели.

Продължава…