• Усмивки

    Из живота на психолозите, психиатрите и техните пациенти

    Колко нарцистични пациенти са необходими, за да сменят електрическа крушка? Само един. Трябва да държи крушката и да чака целият свят да се завърти около него. Колко бордърлайн пациенти са необходими, за да сменят електрическа крушка? Само един. За да се самоубие, ако не му я смениш. Колко обсесивно-компулсивни пациенти…

  • Усмивки

    Ние – скриновете – Димитър Бежански

    Въпреки твърденията на народната поговорка, лудият и пияният много си приличат. Пияният, тоест не пияният, а бъдещият пиян, на първата ракия обикновено започва да си прави самоанализ наум и съвсем предпазливо си казва: „Втора няма да поръчам, хвана ме!“ На осмата ракия обаче същият човек вече гласно обявява: „Нишшшо ми…