За мен

Аз съм Християна и съм стопанката на този малък виртуален дом.
Откакто през далечната вече 2003-та година започнах да уча психология в СУ „Св. Климент Охридски“ се стремя да събирам и подреждам частиците от този безкраен пъзел, наречен човешка душа.
Търсенето на липсващите парчета ме отведе в Индия, Америка и Африка и ме събра с изключителни хора, от които научих много повече, отколкото от стандартното академично образование.
През 2008-ма започнах своя път на психотерапевт в Института по Психотелесна Психотерапия.

Можете да се свържете с мен на
e-mail: hrissi@gmail.com
http://www.facebook.com/hristiyana
Телефон: 0878888193

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

Трудов стаж

05.2013 – 05.2018 – Заместник-председател на УС на сдружение „ДРУМ“
Разработване и управление на проекти

05. 2015 –  07.2015 – Психолог в Дневен център за деца с увреждания „Св. Врач”, София
Психологически консултации на деца с увреждания

04. 2014 –  08.2014 – Социална подкрепа в Benposta Venezuela, Ел Мохан, Венецуела
Работа с деца в риск, подпомагане на образователния процес чрез различни интерактивни и арт-техники

08. 2011 –  08.2013 – Психолог в сдружение „Самаряни“, Стара Загора
Психологически консултации в услугите „Кризисен център“, „Наблюдавано жилище“, звено „Майка и бебе“

12. 2011 –  03.2012 – Психолог в Сдружение „СИЛА“
Психологически консултации в онлайн-платформата www.nauchi.me

04.2010 – 07.2011 Инструктор по развитието в ADPP-Itoculo, Nampula, Mozambique
Обучение, супервизия и мениджмънт в проект за развитие “Child Aid”

09. 2006 – 04.2008 – Психолог във Фондация „Галатея”, ул. Милин камък, София
Разработка и участие в проект „Не на агресията в училище”

06.2006 – 09.2006 – Стажант-психолог в Advise Center, ул. Парчевич, София
Изготвяне на обяви, провеждане на интервюта, разработване на проекти

Образование и обучение

2008-2013 – Психотелесна психотерапия – Институт по психотелесна психотерапия

2009-2013 – Обучение по гещалт-психотерапия – Stonebridge Colleges

2007-2010 – Магистър по клинична и консултативна психология – Софийски Университет «Свети Климент Охридски»

2003-2007 – Бакалавър по психология – Софийски Университет «Свети Климент Охридски»

Владея английски, испански, немски и руски език.

Публикации

1. „Музика и подсъзнание“, сп. Инсайт, бр. 12, 2006,
2. „Неосъзнатото, ненаписано Аз“, съвместно с Ивомир Димчев, изд. „Феникс-дизайн“, 2007
3. «Час по щастие», изд. «Распер», 2010
4. „Психология на болестите“, изд. „Распер“, 2012

Автор на web-сайта www.psychologist-bg.com и www.psychology.dir.bg

Допълнителни обучения

Участие в семинар (20 учебни часа) „Въведение в арт-терапията” към БААТ

Участие в международно тренинг-обучение “NGO-Ressources”, проведено в г, Албрад Шванден, Швейцария, 2015

Участие в международно тренинг-обучение “Re-Act against violence” по програма «Младежта в действие», проведено в град Пука, Албания, 2013

Участие в международно тренинг-обучение “Roma people counts” по програма «Младежта в действие» , проведено в Мурсия, Испания, 2012

Участие в международно тренинг-обучение “The power of non-formal education” по програма «Младежта в действие» , проведено в Амерсфоорт, Холандия, 2012

Участие в обучение „Консултиране на тийнейджъри за преодоляване на неувереност в себе си” на център „Плиска”, ноември 2012

Участие в обучение по кризисна интервенция, организирано от Асоциация “Анимус”, гр. Търговище, декември 2011

Стаж в терапевтична общност „Феникс”, под ръководството на д-р Петър Василев, 2009

Участие в 22-ри, 23-ти и 24-ти конгрес на Европейската федерация на асоциациите на студентите по психология (EFPSA) с постер и уъркшоп – 2008, 2009, 2010

Участие в международен обмен “Croscultural bridges”, проведен в комплекс “Златни пясъци” по програма Youth in Action на ЕС, 2008

Участие в международен обмен “Europe Colors South Enschede”, проведен в Еншеде, Холандия по програма Youth in Action на ЕС, 2006

Участие в проект Участие в проект “Seeds of change” – Bulgarian Youth to Youth Human Rights Education Task Force към United Nations Association of Bulgaria – кампания за разясняване правата на детето в домове за деца, лишени от родителски грижи, 2003-2004

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *